Elk oud gebouw vormt een stuk tastbare geschiedenis. Behoud hiervan is alleen mogelijk dankzij kennis.

Kennis van het gebouw
(bouw- en ontwikkelings- geschiedenis, samenstelling, structuur en constructie) maar ook van zijn omgeving.

Emmens BCA

Kennis van bouwhistorie, cultuurhistorie en architectuurhistorie is essentieel voor het behouden, onderhouden, restaureren en herstellen van monumenten en historische gebouwen.

Emmens BCA is een gerenommeerd bureau voor deze onderzoeken. Met uitgebreide expertise voeren we ze zelfstandig en in samenwerking met andere experts en organisaties uit, volgens de ‘Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek’.

Zaltbommel,

drs. Karel Emmens 

Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorische inventarisatie
waarbij in een afgebakend gebied verschillende gebouwen globaal worden bekeken, beschreven en op hoofdlijnen gewaardeerd (monumentwaarden). Dit is een snelle, gebiedsgerichte benadering ten behoeve van het samenstellen van monumentenlijsten;
Bouwhistorische verkenning
waarbij een historisch gebouw of complex op hoofdlijnen wordt onderzocht, beschreven en gewaardeerd. Met name de waardenstelling van de monumentwaarden biedt houvast voor eventuele ingrepen in gevels, (bouw)muren, balklagen en kap;
Bouwhistorische opname
waarbij een historisch gebouw of complex grondig wordt onderzocht, beschreven en gewaardeerd (monumentwaarden), soms ook met een bouwhistorische opmeting of een ruimteboek. Vaak als onderdeel van een bredere cultuurhistorische aanpak met kleur-, archief-, stedenbouwkundig en tuinonderzoek ten behoeve van een publicatie.
Bouwhistorische ontleding
heeft de grootste diepgang, die in de meeste gevallen plaatsvindt tijdens een restauratie of ontmantelingswerkzaamheden. Door middel van opmetingen en fotodocumentatie worden de bouwhistorische verschijnselen vastgelegd en geanalyseerd. Vaak vloeit hier een publicatie uit voort.

doel

Bouwhistorisch onderzoek is een specialisme, dat zich richt op de analyse van de bouwmassa, gevels, balklagen en dakconstructies, ruimtelijke structuur en interieur (trappen, haarden, etc.). Daarbij worden ook bouwtekeningen en oude foto’s, en eventueel andere archiefbronnen gebruikt. 

Het doel is om inzicht te krijgen in de bouw- en gebruiksgeschiedenis, maar ook in de ruimtelijke context (relatie tot de omgeving). De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage met een beschrijving, fotodocumentatie, reconstructie van de bouwgeschiedenis en waardenstelling van de monumentwaarden.

Voor cultuurhistorisch onderzoek kan dit worden uitgebreid met archiefonderzoek, stedenbouwkundig en tuinonderzoek, kleuronderzoek en andere vormen van onderzoek.

Elk rapport is maatwerk. De precieze invulling van het onderzoek in de praktijk hangt af van de afspraken die onderzoeker en opdrachtgever maken. Daarbij worden regelmatig collega’s met specifieke vakkennis van verschillende disciplines ingeschakeld. 

In de schriftelijke rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek, de uitgangspunten en de conclusies, geïllustreerd met foto’s en ander materiaal. Het wordt aangeleverd als PDF-bestand, maar kan ook in geprinte vorm.
Een onderzoek kan ook als publicatie uitgewerkt worden, daar is veel ervaring mee. Vaak gaat daar een rapportage aan vooraf.
De resultaten van het onderzoek kunnen ook met dia’s of powerpoint mondeling gepresenteerd worden.
Details of gehele gebouwen kunnen opgemeten worden op traditionele wijze. Ook zijn 3D-scans mogelijk. Dit vindt vooral plaats in samenwerking met collega’s.
De werkzaamheden vinden plaats conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (Den Haag 2009), samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Bouwhistorie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rijksgebouwendienst.