Commissies:

 • lid Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (Middelburg), (2021-heden)
 • lid / plaatsvervangend voorzitter Welstands- en Monumentencommissie Maastricht (2021-heden)
 • lid / plaatsvervangend voorzitter Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen (2012-2018)
 • voorzitter / lid Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht (2005-2011)
 • voorzitter (2004-2011) en lid (2001-2011) Monumentencommissie Zaltbommel
 • plv. lid Monumentencommissie Amstelveen (1993-1996)
 • plv. lid Provinciaal Utrechtse Monumentencommissie (1992-2007)
 • lid Monumentencommissie De Bilt (1991-1992)

Bestuursfuncties:

 • Bond van Nederlandse Bouwhistorici, mede-oprichter en voorzitter bestuur (2008/2010-2019)
 • Genootschap Aedificum Forte, voorzitter bestuur (2009-2012)
 • Stichting Oude Gelderse Kerken, lid Raad van Advies (2011-2023), voordien lid Algemeen Bestuur (2008-2010)
 • Stichting Bouwhistorie Nederland, lid Algemeen Bestuur (1994-2011)

Andere functies:

 • Hogeschool Utrecht, post-HBO opleiding bouwhistorie & restauratie, lid beroepenveldcommissie (2014-2020)
 • Historische kring Bommelerwaard, tijdschrift Tussen de Voorn en Loevestein, redactie (2002-2014)
 • Stichting Oude Gelderse Kerken, Excursiecommissie, voorzitter (2008-2012) en lid (1993-2012)
 • Stichting Oude Gelderse Kerken, lid werkgroep Werving donateurs (2009-2010)