‘Een nieuwe “Bossche School”. Opleidingen in monumentenzorg en bouwhistorie’, in: (Hans Willems e.a. red.), De onderste steen boven. 25 jaar bouwhistorie in ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch 2000; 70-76.

i.s.m. H. Boekwijt & G. Van Tussenbroek, ‘Goed voorbeeld doet goed volgen. Bouwhistorie en beschermingsbeleid in ‘s-Hertogenbosch en elders’, in: (G. van Tussenbroek red.), Bouwhistorie in Nederland. Kennis en bescherming van gebouwen, Utrecht 2000; 50-63.

‘De stenen spreken. Praktijkgericht bouwhistorisch onderzoek’, in: (G. van Tussenbroek red.), Bouwhistorie in Nederland. Kennis en bescherming van gebouwen, Utrecht 2000; 64-89.

De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk, (Amersfortia Reeks Deel 11), Amersfoort 1998.

i.s.m. André Viersen, ‘De Minderbroederskerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en restauratie’, in: (P.E. Spijkerman, red.), Een nieuwe huisvesting voor het Rijksarchief Limburg, (RGD Restauratie Project), Den Haag 1996; 58-75.

‘The Utrecht Parishes and their Churches’, in: Utrecht. Britain and the Continent. Archaeology, Art and Architecture, (E. de Bièvre, ed.), (The British Archaeological Association Conference Transactions XVIII), Leeds 1996; 112-121, plate VIIIA-C.

‘Dwars in de kerk’, in: (K. Emmens e.a. red.), Monumenten en bouwhistorie, (Jaarboek Monumentenzorg 1996), Zwolle/Zeist 1996; 187-193.

i.s.m. K.J. Steehouwer, R. van Suchtelen van de Haare, M.S. Verweij & D.J. de Vries, Monumenten en bouwhistorie, (Jaarboek Monumentenzorg 1996), Zwolle/Zeist 1996.

Artikelen

Recensies

Jaarverslagen